VPS US2 : 1C-2G-30GB

115,000 VND 1 tháng
 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 30 GB SSD NVME
 • Bandwidth Unlimited
 • 1 IPv4 Private
 • Auto Backup everday

VPS US3 : 2C-4G-60GB

190,000 VND 1 tháng
 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 60 GB SSD NVME
 • Bandwidth Unlimited
 • 1 IPv4 Private
 • Auto Backup everday

VPS US4 : 3C-6G-60GB

280,000 VND 1 tháng
 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • 60 GB SSD NVME
 • Bandwidth Unlimited
 • 1 IPv4 Private
 • Auto Backup everday

VPS US5 : 4C-8G-90GB

370,000 VND 1 tháng
 • 4 vCPU
 • 8GB RAM
 • 90 GB SSD NVME
 • Bandwidth Unlimited
 • 1 IPv4 Private
 • Auto Backup everday

VPS US6 : 6C-16G-90GB

750,000 VND 1 tháng
 • 6 vCPU
 • 16GB RAM
 • 90 GB SSD NVME
 • Bandwidth Unlimited
 • 1 IPv4 Private
 • Auto Backup everday

VPS US7 : 16C-32G-200GB

1,500,000 VND 1 tháng
 • 16 vCPU
 • 32GB RAM
 • 200 GB SSD NVME
 • Bandwidth Unlimited
 • 1 IPv4 Private
 • Auto Backup everday

VPS US8 : 20C-64G-500GB

3,000,000 VND 1 tháng
 • 20 vCPU
 • 64GB RAM
 • 500 GB SSD NVME
 • Bandwidth Unlimited
 • 1 IPv4 Private
 • Auto Backup everday

Tại sao máy chủ đám mây?

2Hiệu quả chi phí

Bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng, khiến đây trở thành lựa chọn phù hợp với ngân sách dành cho những doanh nghiệp đang tìm kiếm hiệu suất tối ưu mà không phải chi tiêu quá mức.

2 Khả năng mở rộng

Dễ dàng điều chỉnh tài nguyên để phù hợp với nhu cầu của bạn, đảm bảo trang web hoặc ứng dụng của bạn có thể xử lý liền mạch các đợt tăng trưởng và tăng trưởng lưu lượng truy cập.

3 Hội nhập

Với tài nguyên được phân phối và kết nối mạng tiên tiến, bạn có thể nhanh chóng khởi chạy và quản lý ứng dụng mà không bị gián đoạn, nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng.
Tính năng của máy chủ đám mây

Bao gồm trong mọi gói Cloud Server

Mở rộng quy mô khi đang di chuyển

Dễ dàng điều chỉnh tài nguyên khi cần, đảm bảo Máy chủ đám mây của bạn thích ứng với nhu cầu thay đổi, duy trì hiệu suất cao nhất và trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.

API & Automation

Quản lý và tùy chỉnh liền mạch môi trường Cloud Server của bạn thông qua tích hợp và quy trình tự động, đảm bảo kiểm soát dễ dàng và hiệu suất tối ưu.

Backup Storage

Hãy yên tâm khi biết nội dung Cloud Server của bạn được sao lưu an toàn, đảm bảo khôi phục nhanh chóng và toàn vẹn dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự kiện không mong muốn.

Root Access

Kết nối an toàn với máy chủ của bạn thông qua SSH hoặc VNC Console, cho phép bạn quản lý và định cấu hình môi trường Máy chủ đám mây của mình với tính linh hoạt và bảo mật tuyệt vời.

DDOS Protection

Theo mặc định, mạng của chúng tôi được tăng cường chống lại các cuộc tấn công DDoS phổ biến, đảm bảo Máy chủ đám mây của bạn luôn linh hoạt và sẵn sàng ngay cả khi đối mặt với các mối đe dọa trực tuyến.

Premium Network Features

Tận hưởng khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng, đáng tin cậy và kết nối có độ trễ thấp đảm bảo tương tác liền mạch và hiệu suất tối ưu cho Máy chủ đám mây của bạn.