Tải file OS Windows Image cho Virtualizor KVM?

Virtualizor là Bảng điều khiển VPS dựa trên web mạnh mẽ mà người dùng có thể triển khai và quản lý VPS trên máy chủ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Virtualizor hỗ trợ KVM, Xen, OpenVZ, Proxmox, Virtuozzo, LXC, v.v., với hệ thống thanh toán hàng giờ có sẵn. Đó là một phần mềm quản lý và bảng điều khiển VPS dựa trên GUI được xây dựng tốt.

Virtualizor cung cấp các Mẫu hệ điều hành được tạo sẵn. Bạn có thể tải xuống các mẫu hệ điều hành theo cách thủ công từ Mẫu hệ điều hành trong Bảng quản trị Virtualizor. Mẫu là bản sao chính của cấu hình máy chủ. Nó có thể dễ dàng đáp ứng tất cả các tùy chỉnh phần mềm. Vì vậy, nó giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Tải xuống bất kỳ mẫu hệ điều hành máy khách nào về vị trí trong Nút ( /var/virtualizor/Xen hoặc KVM tùy theo ảo hóa). Chúng tôi đã thêm phiên bản mới nhất của mẫu hệ điều hành Windows (windows-2022).

http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2003-x86.img.gz
http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2008r2.img.gz
http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2012server.img.gz
http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2003-x86.img.gz
http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2008r2.img.gz
http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2012server.img.gz
http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2012r2.img.gz
http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2016.img.gz
http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2019.img.gz
http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2022.img.gz

For example:

cd /var/virtualizor/kvm
wget http://mirror.softaculous.com/virtualizor/templates/windows-2022.img.gz

Sau đó để giải nén chạy mẫu :

gunzip TEMPLATE_NAME

For example:

gunzip windows-2016.img.gz

Sau đó thêm mẫu bằng liên kết dưới đây :

http://www.virtualizor.com/wiki/Add_OS_Template

Chúng tôi có các chuyên gia trong những lĩnh vực này đã thực hiện vô số nhiệm vụ liên quan đến Virtualizor—bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ cho Virtualizor? Hoặc cần thiết lập bảng điều khiển Virtualizor hoặc thiết lập máy chủ ban đầu? Chúng tôi có sẵn các chuyên gia Virtualizor.

zalo

0589.549.338

hotline