Cài đặt Cloudlinux dùng thử trên VPS/Server

CloudLinux là một phần mềm giúp bạn có thể quản lý cấu hình của các host trên VPS/Server. Bạn có thể giới hạn tài nguyên cho các gói host mà bạn quản lý như: CPU, Ram, IOPS hay Entry Process…i

Trước hết bạn cần đăng ký Cloud Linux trước đã, bạn có thể dùng thử 30 ngày miễn phí. Hãy đăng ký ở đây https://cloudlinux.com/trial-shared-pro/ ,

Sau khi đăng ký thành công bạn sẽ nhận được 1 mail với 1 dãy số  được gọi là key có dạng như sau:

78823-CL-5208931f4cc188dbf244820e57523191

Tiếp đó ta SSH vào VPS sau đó gõ lệnh để tải Cloud Linux

wget https://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/sources/cln/cldeploy

Sau khi tải xong ta sẽ tiến hành cài đặt nó

sh cldeploy -k 78823-CL-5208931f4cc188dbf244820e57523191
( đây là mã bạn nhận được qua mail)

Đợi cho đến khi cài xong, bạn reboot lại VPS là được. Sau đó đăng nhập vào Control Panel của bạn để kiểm tra xem đã thành công chưa.

Nguồn Google.

zalo

0589.549.338

hotline