Hướng dẫn cách SSH vào VPS Linux bằng PuTTY

Để quản lý được máy chủ chạy hệ điều hành Linux, bạn cần một công cụ để SSH vào máy chủ qua Port 22 của máy chủ. Bạn có thể sử dụng chương trình có tên Putty để SSH vào máy chủ như sau:

Bước 1: Tải chương trình tại đây: https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe

Bước 2: Chạy chương trình vừa tải ta sẽ được màn hình như sau:

Bước 3:

– Nhập Host Name là địa chỉ IP VPS mà VPSMMO đã cung cấp cho bạn
– Chọn Port 22, Connection type là SSH –> nhấp Open để mở sessions
+ Bạn có thể lưu lại sessions cho lần đăng nhập sau bằng cách nhập tên sessions và nhấn Save

Bước 4: sử dụng tài khoản root mà VPSMMO cung cấp cho bạn để login

– Username: root
– Pass: Mật khẩu khi các bạn gõ sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên các bạn hãy gõ đúng từng ký tự rôi Enter là được ( hoặc bạn có thể copy pass và nhấn chuột phải để paste và màn hình putty rồi nhấn enter )

Màn hình sau khi login thành công sẽ như sau:

Chúc các bạn thành công!

zalo

0589.549.338

hotline