Hướng dẫn sử dụng tính năng Select PHP Version trên Hosting Cpanel

Với tính năng Select PHP Version trên cPanel của Vpsmmo.vn, cho phép người dùng có thể thực hiện thay đổi version PHP tương ứng phù hợp với source code đã xây dựng cho website cũng như 1 số thư viện module cần thiết. Ngoài ra, với người dùng sử dụng dịch vụ shared hosting, không giống như sử dụng VPS hay Server, việc can thiệp vào file php.ini của hệ thống là không thể, tuy nhiên với Select PHP Version sẽ giải quyết được vấn đề này, đáp ứng cho người dùng có thể chỉnh sửa 1 vài thông số cần thiết cơ bản để khắc phục 1 số lỗi trong quá trình debug.

Bước 1: Trước tiên cần login vào cPanel hosting với thông tin mà vHost đã cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ thành công và được gửi tới email qua link:https://YourIPHosting:2083 hoặc https://YouDomain:2083 (nếu main domain đã được trỏ về IP hosting)

Bước 2: Click “Select PHP Version” trong tab Software

Bước 3: Tại Options, ở phần Current PHP version phù hợp và nhấn Apply

Đến đây, ta đã thực hiện hoàn tất việc thay đổi version PHP phù hợp

Tiếp theo thực hiện các step sau để thiết lập 1 vài thông số cơ bản phù hợp cho phép trên cPanel hosting.

Bước 5: Click vào 1 thống số và thực hiện thay đổi giá trị của thông số đó –> click Apply

Để kiểm tra, có thể tạo 1 file có name info.php với nội dung:

Sau đó truy cập file vừa tạo để kiểm tra phiên bản PHP và các thông số mới thiết lập.

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với VPSMMO.VN để được hổ trợ.

zalo

0589.549.338

hotline