Danh mục

Câu hỏi thường gặp

Chính sách bảo mật

Thông tin khách hàng Thông tin khách hàng gồm có tên, địa chỉ email, số điện thoại,...

Chính sách hoàn tiền

Công Ty TNHH VPSMMO ( sau đây xin được gọi là “VPSMMO” hoặc “Chúng tôi” tùy theo các trường hợp...

Điều khoản dịch vụ

  Bằng cách thông qua chính sách này trước khi khởi tạo dịch vụ.  Khách hàng đã chấp nhận các...