VPS tuỳ chọn cấu hình

VPS Việt Nam - Tuỳ chỉnh cấu hình

75,000 VNĐ
1 tháng

    • 1 vCPU

    • 1GB RAM

    • 20 GB SSD Enterprisre

    • Băng thông Unlimited

    • Click Mua Ngay để tuỳ chỉnh cấu hình