Dùng thử

VPS USA - US1 : Thử nghiệm 3 ngày
1,000 VNĐ


  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 20 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN - VN1 : Thử nghiệm 3 ngày 0 Đang có sẵn
1,000 VNĐ


  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 20 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

Hết hàng