VPS theo tuần

VPS US4 - 7 Ngày
50,000 VNĐ


  • 2 vCPU

  • 4GB RAM

  • 40 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

VPS VN4 - 7 Ngày 14 Đang có sẵn
50,000 VNĐ


  • 2 vCPU

  • 4GB RAM

  • 60 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được