VPS theo tuần

VPS US4 - 7 Ngày 0 Đang có sẵn
50,000 VNĐ


  • 2 vCPU

  • 4GB RAM

  • 40 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

  • Location USA

Hết hàng
VPS US1 - 7 Ngày 0 Đang có sẵn
15,000 VNĐ


  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 20 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

  • Location USA

Hết hàng
VPS VN4 - 7 Ngày
50,000 VNĐ


  • 2 vCPU

  • 4GB RAM

  • 60 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

VPS US2 - 7 Ngày 0 Đang có sẵn
35,000 VNĐ


  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

  • Location USA

Hết hàng
VPS US6 - 7 Ngày 0 Đang có sẵn
80,000 VNĐ


  • 4 vCPU

  • 8GB RAM

  • 60 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

  • Location USA

Hết hàng
VPS US8 - 7 Ngày 0 Đang có sẵn
200,000 VNĐ


  • 16 vCPU

  • 32GB RAM

  • 200 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

  • Location USA

Hết hàng