VPS theo tuần

VPS VN4 - 7 Ngày
50,000 VNĐ


  • 2 vCPU

  • 4GB RAM

  • 60 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

VPS VN6 - 7 Ngày
110,000 VNĐ


  • 4 vCPU

  • 8GB RAM

  • 90 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

  • Location VIệt Nam

VPS VN7 - 7 Ngày
165,000 VNĐ


  • 6 vCPU

  • 16GB RAM

  • 90 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

  • Location Việt Nam

VPS VN8 - 7 Ngày
360,000 VNĐ


  • 12 vCPU

  • 32GB RAM

  • 200 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Không gia hạn được

  • Location Việt Nam