VPS Giá Rẻ

VPS VN1 : 1C-1G-20GB ( Low Package ) 0 Đang có sẵn
40,000 VNĐ
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 20 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông 1TB/tháng

Hết hàng
VPS VN1 : 1C-1G-20GB
60,000 VNĐ
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 20 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông 6TB/tháng

  • Mua 1 năm giảm 10%

  • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN1.5 : 1C-2GB-25GB
80,000 VNĐ
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 2GB RAM

  • 25 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Mua 1 năm giảm 10%

  • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN2 : 1C-2G-30GB
100,000 VNĐ
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 2GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Mua 1 năm giảm 10%

  • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN3 : 2C-2G-30GB
130,000 VNĐ
1 tháng

  • 2 vCPU

  • 2GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Mua 1 năm giảm 10%

  • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN4 : 2C-4G-60GB
170,000 VNĐ
1 tháng

  • 2 vCPU

  • 4GB RAM

  • 60 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Mua 1 năm giảm 10%

  • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN5 : 3C-6G-60GB
250,000 VNĐ
1 tháng

  • Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

  • 3 vCPU

  • 6GB RAM

  • 60 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Mua 1 năm giảm 10%

  • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN6 : 4C-8G-90GB
360,000 VNĐ
1 tháng

  • Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

  • 4 vCPU

  • 8GB RAM

  • 90 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Mua 1 năm giảm 10%

VPS VN7 : 6C-16G-90GB
620,000 VNĐ
1 tháng

  • Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

  • 6 vCPU

  • 16GB RAM

  • 90 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN8 : 12C-32G-200GB
1,000,000 VNĐ
1 tháng

  • Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

  • 12 vCPU

  • 32GB RAM

  • 200 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited