VPS USA - US1 : Thử nghiệm 1 ngày

4,300 VND

  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Liên hệ để Active


VPS VN - VN3 : Thử nghiệm 1 ngày

4,300 VND

  • 2 vCPU

  • 2GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Liên hệ để Active