VPS VN1 : 1C-1G-20GB

60,000 VND 1 tháng
 • 1 vCPU
 • 1GB RAM
 • 20 GB SSD Enterprisre
 • Băng thông Unlimited
 • Mua 1 năm giảm 16%
 • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN1.5 : 1C-2GB-25GB

80,000 VND 1 tháng
 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 25 GB SSD Enterprisre
 • Băng thông Unlimited
 • Mua 1 năm giảm 10%
 • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN2 : 1C-2G-30GB

100,000 VND 1 tháng
 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 30 GB SSD Enterprisre
 • Băng thông Unlimited
 • Mua 1 năm giảm 10%
 • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN3 : 2C-2G-30GB

130,000 VND 1 tháng
 • 2 vCPU
 • 2GB RAM
 • 30 GB SSD Enterprisre
 • Băng thông Unlimited
 • Mua 1 năm giảm 10%
 • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN4 : 2C-4G-60GB

170,000 VND 1 tháng
 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 60 GB SSD Enterprisre
 • Băng thông Unlimited
 • Mua 1 năm giảm 10%
 • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN5 : 3C-6G-60GB

250,000 VND 1 tháng
 • Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%
 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • 60 GB SSD Enterprisre
 • Băng thông Unlimited
 • Mua 1 năm giảm 10%
 • Mua 3 năm giảm 25%

VPS VN6 : 4C-8G-90GB

360,000 VND 1 tháng
 • Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%
 • 4 vCPU
 • 8GB RAM
 • 90 GB SSD Enterprisre
 • Băng thông Unlimited
 • Mua 1 năm giảm 10%

VPS VN7 : 6C-16G-90GB

620,000 VND 1 tháng
 • Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%
 • 6 vCPU
 • 16GB RAM
 • 90 GB SSD Enterprisre
 • Băng thông Unlimited

VPS VN8 : 12C-32G-200GB

1,000,000 VND 1 tháng
 • Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%
 • 12 vCPU
 • 32GB RAM
 • 200 GB SSD Enterprisre
 • Băng thông Unlimited

Tại sao máy chủ đám mây?

2Hiệu quả chi phí

Bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng, khiến đây trở thành lựa chọn phù hợp với ngân sách dành cho những doanh nghiệp đang tìm kiếm hiệu suất tối ưu mà không phải chi tiêu quá mức.

2 Khả năng mở rộng

Dễ dàng điều chỉnh tài nguyên để phù hợp với nhu cầu của bạn, đảm bảo trang web hoặc ứng dụng của bạn có thể xử lý liền mạch các đợt tăng trưởng và tăng trưởng lưu lượng truy cập.

3 Hội nhập

Với tài nguyên được phân phối và kết nối mạng tiên tiến, bạn có thể nhanh chóng khởi chạy và quản lý ứng dụng mà không bị gián đoạn, nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng.

Tính năng của máy chủ đám mây

Bao gồm trong mọi gói Cloud Server

Mở rộng quy mô khi đang di chuyển

Dễ dàng điều chỉnh tài nguyên khi cần, đảm bảo Máy chủ đám mây của bạn thích ứng với nhu cầu thay đổi, duy trì hiệu suất cao nhất và trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.

API & Automation

Quản lý và tùy chỉnh liền mạch môi trường Cloud Server của bạn thông qua tích hợp và quy trình tự động, đảm bảo kiểm soát dễ dàng và hiệu suất tối ưu.

Backup Storage

Enjoy peace of mind knowing your Cloud Server content is securely backed up, ensuring quick recovery and data integrity in case of unexpected events.

Root Access

Kết nối an toàn với máy chủ của bạn thông qua SSH hoặc VNC Console, cho phép bạn quản lý và định cấu hình môi trường Máy chủ đám mây của mình với tính linh hoạt và bảo mật tuyệt vời.

DDOS Protection

Theo mặc định, mạng của chúng tôi được tăng cường chống lại các cuộc tấn công DDoS phổ biến, đảm bảo Máy chủ đám mây của bạn luôn linh hoạt và sẵn sàng ngay cả khi đối mặt với các mối đe dọa trực tuyến.

Premium Network Features

Tận hưởng khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng, đáng tin cậy và kết nối có độ trễ thấp đảm bảo tương tác liền mạch và hiệu suất tối ưu cho Máy chủ đám mây của bạn.

Control Panels, OS & Apps

Multiple panels and operating systems

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

CentOS

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Debian

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

CoreOS

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

FreeBSD

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Fedora

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

OpenBSD

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Ubuntu

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Windows

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

AlmaLinux

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Upload Custom

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

cPanel

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

CyberPanel

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Docker

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Plesk

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Webmin

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Drupal

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Magento

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

PrestaShop

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Webmin

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

CWP

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

WordPress

VPS Việt Nam Cheap Price - VPSMMO - Multiple panels and operating systems

Joomla

Các câu hỏi thường gặp

VPS Là Gì?

VPS là máy chủ riêng ảo (Virtual Private Server), được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (Dedicated Server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu đó.