VPS Việt Nam - Tuỳ chỉnh cấu hình

75,000 VND
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 20 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

  • Click Mua Ngay để tuỳ chỉnh cấu hình