VPS VN4 - 7 Ngày

50,000 VND

 • 2 vCPU

 • 4GB RAM

 • 60 GB SSD Enterprisre

 • Băng thông Unlimited

 • Không gia hạn được


VPS VN6 - 7 Ngày

110,000 VND

 • 4 vCPU

 • 8GB RAM

 • 90 GB SSD Enterprisre

 • Băng thông Unlimited

 • Không gia hạn được

 • Location VIệt Nam


VPS VN7 - 7 Ngày

165,000 VND

 • 6 vCPU

 • 16GB RAM

 • 90 GB SSD Enterprisre

 • Băng thông Unlimited

 • Không gia hạn được

 • Location Việt Nam


VPS VN8 - 7 Ngày

360,000 VND

 • 12 vCPU

 • 32GB RAM

 • 200 GB SSD Enterprisre

 • Băng thông Unlimited

 • Không gia hạn được

 • Location Việt Nam